Profiel

  • Resultaatgericht, bouwer, ondernemend, analytisch, empathisch, communicatief en ‘hands-on’.
    Bedrijfseconoom met postdoctoraal Accountancy en met een brede en diepgaande ervaring op het terrein van financiële organisatie, project- en programmamanagement.Profiel

 

  • Affiniteit met een procesmatige benadering van organisaties waar taken en verantwoording kernbegrippen zijn, affiniteit met (gedetailleerde) cijfers en managementrapportering

 

  • Sterk in het vertalen van missie en strategie in operationele en meetbare doelstellingen.

 

  • Goede intermediair tussen directie, management en operations.

 

  • Zowel in leidinggevende, coachende, als operationele rollen kan ik uw organisatie ondersteunen in kostenbesparing en veranderingsprocessen. Dat kan als lid van een managementteam of als deskundige op financieel/organisatorisch gebied cq administratief werk.

 

  • Niet vrijblijvend, maar aan de hand van een overeengekomen plan van aanpak.

 

 

Opleiding

1982 Postdoctoraal Accountancy – Rijksuniversiteit Groningen
1979 Bedrijfseconomie Rijksuniversiteit Groningen
1973 HBS-B